DJI_0836-86970.JPG

Onze

Diensten

VMV Projecten levert een aantal verschillende diensten, namelijk engineering, bodemsanering, grondwerk, buitenriolering en drainage, terreinverharding, groenvoorziening en terreininrichting.

Engineering
Totaalsloopwerk
Bodemsanering
Grondverzet
Buitenriolering en drainage
Terreinverharding
Groenvoorziening
Terreininrichting
Grond-/bouwstoffen
Engineering
Totaalsloopwerk
Bodemsanering
Grondverzet
Buitenriolering en drainage
Terreinverharding
Groenvoorziening
Terreininrichting
Grond-/bouwstoffen
Engineering icoon

Engineering

Een goede voorbereiding is het halve werk. Vanaf de initiatief- of ontwerpfase van een project meedenken; daar ligt onze kracht. Hierbij houden we rekening met het gewenste eindresultaat en verliezen we het kostenplaatje niet uit het oog.

In de initiatieffase kunnen wij u adviseren over de onderstaande onderwerpen:

  • Bodemvraagstukken
  • Flora en fauna
  • Waterhuishouding
  • Infrastructuur


In de ontwerp-/ uitvoeringsfase kunnen wij voor u de onderstaande werkzaamheden verzorgen:

  • Bodemonderzoeken
  • Ecologisch onderzoek
  • Berekeningen (riool, infiltratie, verlichting)
  • Tekeningen (ontwerp en uitvoering)
  • Werkbestekken


Totaalsloopwerk icoon

Totaalsloopwerk

Met onze ruime ervaring op het gebied van totaalsloopwerk kunnen wij u hierbij ook van dienst zijn. We verzorgen alle stappen van de sloopwerkzaamheden.

Bij het uitvoeren van sloopwerk staan voor ons een aantal punten centraal. Allereerst zorgen we voor een duurzame en milieubewuste werkwijze, doordat we tijdens de sloop alle afvoerstromen scheiden. Daarnaast zijn professionaliteit en veiligheid voor ons twee belangrijke vereisten bij het uitvoeren van totaalsloopwerk.

Bodemsanering icoon

Bodemsanering

Sinds 2006 zijn we actief als professionele bodemsaneerder. Onze expertises op het gebied van bodemsanering zijn o.a. het ontgraven en afvoeren van bodemverontreiniging, het verwijderen van ondergrondse tanks, en het begeleiden van niet-gecertificeerde aannemers bij het werken in verontreinigde grond.

Ook voor particulieren voeren we bodemsaneringen uit.
Klik hier om er meer over te lezen.

Het doel van bodemsanering is het wegnemen of beperken van de gevolgen van bodemverontreinigingen. Bodemsanering is veelal noodzakelijk als de gemeten verontreinigingswaarde hoger is dan de interventiewaarde en een risico vormt voor mens en milieu. De keuze van uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw).

Afhankelijk van het type verontreiniging en toekomstig gebruik, zijn er twee manieren van bodemsanering: in situ en ex situ. Bij een in situ aanpak wordt er geen grond ontgraven of afgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het bemalen en zuiveren van grondwater, waarbij de bodemopbouw en -structuur behouden blijven. De ex situ aanpak is de meest voorkomende werkwijze, waarbij de verontreiniging ontgraven en afgevoerd wordt.

Grondverzet

Op het gebied van grondverzet kunnen wij u in alle facetten van dienst zijn. Wij hebben ruime ervaring met en kennis van grondwerkprojecten, variërend van het ontgraven van grote complexe bouwkuipen tot kleinschalige renovatieprojecten.

De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het ontgraven en bouwrijp maken van veelal grote en complexe bouwkuipen. Door ons uitgebreide machinepark zijn wij in staat om vrijwel alle mogelijke projecten op het gebied van grondverzet uit te voeren.

Wij streven naar een continue verbetering en vernieuwing van het materieel, zoals bijvoorbeeld het gebruik van laser- en gps-gestuurde machines. Hiermee kunnen we uiterst nauwkeurig graven en egaliseren.

Buitenriolering en drainage

VMV Projecten verzorgt de aanleg van riolering-, drainage- en infiltratiesystemen voor zowel bedrijven, overheden en particulieren. 

Door de jaren heen hebben wij ons ontwikkeld tot een professionele partner op het gebied van aanleg en vervangen van riolerings- en afwateringssystemen. 

Tevens verzorgen wij advies en werk- en revisietekeningen, met de daarvoor benodigde capaciteits- en infiltratieberekeningen.

Terreinverharding icoon

Terreinverharding

De aanleg van alle soorten terreinverhardingen behoort tot onze diensten. Wij verzorgen de terreinverharding van tijdelijke bouwplaatsen met puingranulaat of betonplaten, tot complete woonwijken met een diversiteit aan (open) verhardingen.

Daarnaast verzorgen wij ook het aanbrengen van geprefabriceerde betonelementen, zoals industrieplaten en keerelementen. 

Mede door ons vakkundig personeel en modern machinepark, met bijvoorbeeld lasergestuurde hulpmiddelen, staan wij altijd garant voor een goed resultaat.

Door onze ruime ervaring en expertise kunnen wij u adviseren. Wij verzorgen ook ontwerp- en werktekeningen.

Groenvoorziening

Het aanleggen van groenvoorziening, zoals bomen, beplanting en grassen is één van onze specialiteiten.

Onderhoudstaken, zoals maaien en snoeien, maar ook het verwijderen van bomen en stronken behoren tot onze diensten.

Door onze jarenlange ervaring in de groenvoorziening zijn wij in staat om elk project aan uw wensen te laten voldoen. Wij werken samen met toeleveranciers en ontwerpers voor een optimaal resultaat.

Terreininrichting icoon

Terreininrichting

De laatste fase in het realisatieproces is de terreinrichting, die wij voor u in de breedste zin van het woord kunnen verzorgen.

Op bedrijfsterreinen plaatsen we hekwerken, terreinbeveiliging en terreinverlichting. Bij speelplaatsen kunnen we valdempende ondergronden en speeltoestellen plaatsen, en zorgen we voor een kindvriendelijke en veilige speelomgeving. Openbare terreinen kunnen we voorzien van o.a. verlichting en terreinmeubilair.

Ook voor advies en engineering kunt u bij ons terecht. 

Wij realiseren voor u de complete inrichting!

Grond-/bouwstoffen icoon

Grond-/bouwstoffen

Voor de inkoop en verkoop van grond- en bouwstoffen bent u bij ons op het juiste adres. Onze diensten variëren van de leverantie van zand en granulaat tot het toepassen van partijen van diverse klassen grond op onze eigen projecten.

Door ons breed scala aan projecten zijn wij altijd met grond- en bouwstoffen in de weer. Om zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te werken ligt onze focus op hergebruik in de regio. Wij hebben een groot en landelijk netwerk met grondbanken en verwerkers waar we mee samenwerken. 

Ook kunnen we partijkeuringen en bouwstoffenkeuringen voor u verzorgen.