20230830_110539300_iOS

Onze

Certificeringen

Om de kwaliteit en veiligheid van ons werk te waarborgen hechten wij veel waarde aan certificering. Lees hier welke certificaten wij bezitten en hoe wij omgaan met kwaliteit en veiligheid.

<b>Kwaliteit</b> en <b>veiligheid</b>

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Onze kwaliteit waarborgen wij middels ons ISO 9001 kwaliteitssysteem. De veiligheid bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij nauwlettend in de gaten. Ons VCA-certificaat waarborgt dat wij veilig, gezond en milieubewust werken. Voor de uitvoering van bodemsaneringen zijn wij in het bezit van het BRL SIKB 7000 certificaat met protocol 7001 en 7004.

Ook het investeren in de toekomst van de jongeren vinden we belangrijk. Enthousiaste en leergierige jongeren die het vak willen leren zijn bij ons op de juiste plek. Zij vinden bij ons een prettige leeromgeving, waarin werken en leren goed samengaan. Wij zijn dan ook in het bezit van het certificaat ‘erkend leerbedrijf’ van SBB.

Al onze medewerkers zijn tot slot in het bezit van minimaal een VCA en een BHV certificaat en worden jaarlijks lichamelijk gekeurd. Ook zijn wij sinds 2021 in het bezit van een SCL certificaat.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed systeem moet voldoen. ISO-9001 helpt de organisatie om haar bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. Kwaliteitsmanagement ziet u terug in alle onderdelen van de organisatie en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden.

Een ISO 9001 certificaat wordt door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling afgegeven. VMV Projecten is in het bezit van een ISO 9001 certificaat.

Meer informatie over deze norm is te vinden op de website van ISO.


VCA*

VCA staat in het kort voor Veiligheid Checklist Aannemers. Dit certificaat is bedoeld om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. VMV Projecten is in het bezit van een VCA* en werkt uitsluitend met onderaannemers die in het bezit zijn van een VCA-keurmerk, zodat de geldende veiligheidsprocedures gewaarborgd zijn en zodat alle werkzame personen over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om hun werk veilig uit te kunnen voeren.

BRL SIKB 7000

Het BRL SIKB 7000 bevat eisen voor de correcte uitvoering van saneringen van verontreinigde grond of verontreinigd water. Twee protocollen die hieronder vallen zijn Protocol 7001 (Uitvoering van landbodem met conventionele methoden) en Protocol 7004 (Tijdelijke uitplaatsing van grond).

Deze BRL en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem’. Onder dit certificatieschema valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem in het kader van de Wbb, de Wtw en de Wm. Of er sprake is van ‘saneren’ of een ‘ingreep’ wordt bepaald door de wet- en regelgeving. Uiteraard is VMV Projecten in het bezit van dit certificaat.

Erkend leerbedrijf

Kwaliteit vinden wij belangrijk, evenals het investeren in de toekomst van jongeren. Wij zijn in het bezit van het certificaat ‘Erkend leerbedrijf’ van SBB.

SBB is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw. SBB vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Door te functioneren als erkend leerbedrijf zorgen bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

Enthousiaste en leergierige jongeren die het vak willen leren, vinden bij ons een prettige leeromgeving waarin werken en leren goed samengaan.

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Onze medewerkers zijn in het bezit van een BHV-certificaat.

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

Een SCL certificaat wordt door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling afgegeven. VMV Projecten is in het bezit van een SCL certificaat.

Certificaten

iso-9001
vca*
brl-sikb-7000
erkend-leerbedrijf
bhv
safety-culture-ladder