Wonen aan het Twiske te Oostzaan

Opdrachtgever: Kalliste woningbouwontwikkeling

Realisatie: Augustus 2013 – Augustus 2015

Werkzaamheden: Bodemsanering, bouwrijp maken, woonrijp maken.

Rioleringen, wegen, beplantingen, beschoeiingen, complete infrastructuur