Opdrachtgever: Vitus Bouwgroep
Realisatie: april 2017 – heden
Werkzaamheden: sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken