Uitbreiding en renovatie Koning Willem III Kazerne Apeldoorn

Opdrachtgever: Burgland Bouw

Realisatie: April 2012-April 2014

Werkzaamheden: Bouwkuip, damwanden, bronbemaling, bodeminjecties, CSM-wanden, rioleringen, bestratingen, beplanting, terreininrichting