Opdrachtgever: van Swaay projectontwikkeling
Realisatie: jan 2018 – maart 2019
Werkzaamheden: sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken