Opdrachtgever: Slokker Bouwgroep
Realisatie: feb 2019 – juli 2020
Werkzaamheden: sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken